Program

 

RADNICE – VSTŘÍCNÝ
POMOCNÍK A RÁDCE

Aktivní komunikace s občany a naslouchání jejich potřebám je úkol, který považuji za prioritu. Maximální otevřenost a vstřícnost radnice je jen první krok. Je nutné zbavit se osob, které povyšují svůj osobní zájem a zájmy svých kamarádů nad zájmy městského obvodu a jeho obyvatel. Je třeba obnovit důvěru občanů ve vedení radnice.

Více »

 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
V ULICÍCH

Z hlediska bezpečnosti chceme řešit zejména okruhy témat, patřících v současné době k ožehavým a často diskutovaným otázkám, které trápí obyvatele našeho obvodu. Do této oblasti řadíme zejména narůstající nespokojenost s celkovou situací v okolí ubytoven pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva a narůstající agresivita a násilí páchané na bezbranných seniorech.

Více »

 

DYNAMICKÝ
ROZVOJ TECHNICKÝCH SLUŽEB

Odmítáme nečinně přihlížet přidělování zakázek na zimní údržbu či sekání trávy firmám, jejichž snahou je minimalizace nákladů a maximalizace zisku. V praxi to znamená, že údržba není vykonávana v dostatečné kvalitě a kvantitě. Další dynamický rozvoj technických služeb umožní rychlejší a efektivní řešení úkolů zřizovatele.

Více »

 

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO
POTŘEBNÉ MLADÉ RODINY A SENIORY

K 30. 8. 2018 bylo z celkového počtu 5237 bytů ve správě městského obvodu Ostrava-Jih 30 bytů volných, aktuální nabídku volných bytů k pronájmu můžete najít na web stránkách www.nemovitosti.ovajih.cz. Pouze zhruba 8 % obecních bytů (430) je nízkonákladových (dotovaných). V roce 2018 nebyl z majetku Ostrava-Jih prodáno žádný byt.

Více »

 

ZLEPŠENÍ VOLNOČASOVÉHO VYŽITÍ
NAŠICH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nejlidnatější městský obvod Ostrava–Jih spravuje ve svém obvodu 18 základních škol, které navštěvuje velký počet dětí a mládeže. I když ve školách jsou na děti kladeny poměrně náročné úkoly, přesto jim zůstává poměrně velké množství volného času.

Více »

 

VYTVOŘENÍ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO
ZÁZEMÍ NEJEN PRO SENIORY

Obvod Ostrava–Jih je nejlidnatější část Ostravy. Tak, jak populace postupně stárne, zvyšuje se počet seniorů. Bohužel, podobně jako děti a mládež, ani senioři nemají příliš možností pro smysluplné trávení volného času.

Více »

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk