Postřehy z 20. jednání zastupitelstva Ostrava-Jih

V úvodu 20. jednání zastupitelstva Ostravy-Jihu proběhlo vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu za rok 2018. Osobně nejsem tak optimistický, jak zní závěrečná zpráva, ostatně, změna ve vedení Kontrolního výboru mi dává za pravdu (ale o tom jinde).

Zajímavá diskuze proběhla u bodu č. 12 – Žádost o individuální účelovou dotaci na projekt „Dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem II. etapa“. Už dlouho nebyli zastupitelé postaveni před takové množství variant hlasování. Nakonec bylo rozhodnuto o poskytnutí veřejné finanční podpory spolku FC OSTRAVA – JIH,  na tento projekt ve výši 500.000,- Kč.

Jednoznačně proti záměru koupit za cenu 622 000,- Kč objekt bývalé restaurace Pellegrino na Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu. Odmítli jsme sanovat něčí neúspěšný podnikatelský záměr z veřejných prostředků. Bohužel, většina zastupitelstva s odkupem souhlasila. Co bude s chátrajícím objektem dál je nyní v rukou městského obvodu.

2. jednání zastupitelstva

V následné diskuzi s občany lidé vystoupili s kritikou záměru kácení stromů v souvislosti se záměrem výstavby sportovního areálu na zanedbaných prostorách v sousedství hotelového areálu Vista a Bělský les. Za sebe jsem přesvědčen o tom, že tomuto stavu mohla radnice předejít tím, že by občany, kterých se tento připravovaný záměr dotýká, včas informovala. Ostatně nedostatečná komunikace s občany se táhne tímto zastupitelstvem jako dlouhá červená nit.

V závěru jednání došlo k něčemu, co nikdo z nezasvěcených zastupitelů a občanů asi nečekal. Na návrh KSČM došlo k odvolání předsedy Kontrolního výboru Martina Mařáka a zároveň zastupitelstvo odhlasovalo změnu – nově již funkce předsedy Kontrolního výboru NENÍ uvolněná. Blížící se volby a snaha zalíbit se voličům dokáže v myšlení a argumentaci některých lidí udělat pěkné veletoče.

Příjemnou skutečností pak byla hojná a aktivní účast občanů našeho obvodu. Jsem velmi rád, že se jednání zastupitelstva zúčastnilo tolik hostů a doufám, že se tento zájem o věci veřejné bude ještě zvyšovat.

Jak jsem Vám již dříve slíbil, najdete zde jmenný přehled o hlasování jednotlivých zastupitelů a dále také kompletní zápis z jednání.
Děkuji Vám za veškeré Vaše komentáře, připomínky i návrhy, jak zlepšit náš život v našem městském obvodu.

Pište mi, prosím, na email zhubner@ostravak.cz, případně na můj profil na Facebooku.

Zápis – 20. jednání zastupitelstva

Usnesení – 20. jednání zastupitelstva

Hlasování – 20. jednání zastupitelstva

Videozáznam – 20. jednání zastupitelstva

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk