Nová radnice
a nové placené funkce

Ve čtvrtek 13. 11. od 14.00 hod. proběhlo ustavující jednání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Vzhledem k tomu, že koalice složená z hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, podporovaná KSČM (viz níže), disponovala většinou 33 hlasů (Jana Hellerová z hnutí ANO se ze zdravotních důvodů omluvila) bylo hlasování celkem jednoznačné.
Novým starostou městského obvodu Ostrava-Jih byl zvolen pan Martin Bednář (ANO), 1. místostarostkou Věra Válková (ČSSD), dalšími místostarosty Hana Tichánková (ANO) a František Staněk (KDU-ČSL). Dalšími radními byli zvoleni Markéta Langrová a Otakar Šimík (oba ANO), Rostislav Hřivňák a Adam Rykala (oba ČSSD).

Ačkoliv se původně zdálo, že nové vedení radnice půjde cestou optimalizace hospodaření, když navržený počet radních se oproti předchozímu vedení radnice snížil o 2 členy z 11 na 9 radních, vzápětí se ukázalo, že opak je pravdou.
Z původně 4 uvolněných radních (placené funkce s platy kolem 60.000,- Kč měsíčně) nyní na radnici bude působit 7 uvolněných radních a dále uvolněný předseda kontrolního výboru, tzn. předpokládaný minimální nárůst finančních prostředků na tyto nově vytvořené placené funkce ve výši zhruba 4.000.000,- Kč ročně, což je celkem 16.000.000,- Kč za celé funkční období.
V tuto chvíli tak má městský obvod Ostrava-Jih více placených funkcionářů než magistrát města Ostravy!
Co je ještě pozoruhodnější je, že jedním z uvolněných radních se stal poslanec parlamentu ČR za ČSSD Adam Rykala, který již současně s poslaneckým mandátem, kde zastává funkce v několika výborech a komisích, dále pak zastává funkce v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a dozorčí radě městské společnosti SAREZA.
Navíc již nyní jeho účast na jednotlivých zasedáních v parlamentu poslanecké sněmovny ČR na hranici 75% (skutečná účast na jednáních tak bude ještě nižší). Na můj dotaz pan Rykala tvrdí, že se vzdá placených funkcí v Moravskoslezském kraji a členství v dozorčích radách. V každém případě tak k měsíčnímu platu a náhradám z Poslanecké sněmovny ČR ve výši zhruba 200.000,- Kč zřejmě pan Rykala potřebuje k uživení své rodiny min. dalších více než 50 000,- Kč z veřejných peněz nás, daňových poplatníků. Jsem zvědavý, jak bude pan poslanec Rykala hlasovat na mimořádné schůzi sněmovny, která nyní rozhoduje o zvýšení platu poslanců.
Ještě více kontroverzní je pak „koupení“ si podpory KSČM uvolněným místem předsedy kontrolního výboru města formou jeho „uklizení“ na placený post místostarosty, který přijde daňové poplatníky měsíčně na více než 50 000,- Kč. Co za tyto peníze bude pan Karel Gavenda dělat, nám nebyli schopni navrhovatelé vysvětlit ani po skoro hodinové diskuzi. Pan Gavenda sám všem zastupitelům a přítomným občanům svou představu přiblížil: „Budu nasávat atmosféru.“
Je víceméně jasné, že KSČM si ke koalici přivedla ČSSD, která si takto pojistila svůj vliv na vedení radnice.
Co mne ještě velmi nepříjemně překvapilo je, že pan Adam Rykala bouřlivou diskuzi k usnesení týkajícího se určení počtu a funkcí, pro které budou radní dlouhodobě uvolněni, naprosto bezprecedentně přerušil tím, že dal hlasovat o ukončení této diskuze, což vzhledem k počtu koaličních zastupitelů, ke kterým se samozřejmě přidali zastupitelé KSČM, kterým diskuze směrovaná k předsedovi jejich klubu rozhodně nebyla příjemná, prošlo naprostou většinou.

Jako pozitiva na ustavujícím zastupitelstvu nicméně vnímám tyto skutečnosti:
1. Jednání zastupitelstva by v budoucnu měla probíhat v odpoledních hodinách od 15.00 hod., což předpokládá zvýšení účasti občanů na těchto jednáních.
2. Podařilo se mi prosadit, že podklady pro zastupitele nebudou zbytečně tištěny a rozváženy, ale zřídí se datové úložiště, ze kterého si materiály budou zastupitelé sami stahovat.
3. Změnou způsobu hlasování na ustavujícím jednání na elektronické se podaří po jménech zveřejnit, kdo a jak hlasoval, takže můžete již brzy očekávat podrobný přehled.

Nové vedení radnice našeho obvodu tedy známe.
Co to pro nás všechny bude znamenat, můžeme nyní jen spekulovat.
Rozhodně však neskládáme zbraně. Náš program se pokusíme prosadit i z opozičních lavic, jsem přesvědčen, že pro většinu našich plánů budou hlasovat všichni zastupitelé, kterým jde opravdu o to, něco pro lidi v naší obci udělat.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk