Postřehy z 12. jednání zastupitelstva Ostravy-Jih

Ani v předvánočním čase nebyla na jednání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih nouze o dramatické situace.

Hned na úvod čekalo na zastupitele schvalování rozpočtu na rok 2017. Navržený rozpočet je sice plánován jako vyrovnaný, ale lze předpokládat, že v průběhu roku ještě dozná výrazných změn. Vedení radnice se totiž opakovaně bije v prsa a tvrdí, že tím, jak skvěle hospodaří, se obejde v budoucích letech i bez příjmů z hazardu. Skutečnost však je taková, že radnice není schopna stávající finance vyčerpat. Příčinou je zejména neschopnost řádně vypsat vyběrová řízení, jak ostatně prokázaly nálezy ÚOHS i finanční kontrola z magistrátu města Ostravy. Zadávací dokumentace či výběrová řízení u některých zakázek byly podle nálezů těchto kontrol nastaveny tak, že mohly upřednostnit některé dodavatele před ostatními a obvod tak porušoval princip volné soutěže.

U druhého bodu, kterým byly zásady realizace participativního rozpočtu pro rok 2017, jsem požádal o vyčíslení veškerých nákladů na přípravu a propagaci tohoto projektu. Domnívám se totiž, že byla překročena předpokládaná částka, kterou paní místostarostka Ing. Hana Tichánková (ANO) při představování zásad participativního rozpočtu uvedla.

Porazit starostu Bc. Martina Bednáře (ANO) v šachu bude pravděpodobně otázka několika málo tahů. Nemá totiž zřejmě ani potuchy o strategii a taktice. Přesvědčili jsme se o tom při projednávání záměru na koupi pozemku na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu. Jeden z několika vlastníků pozemků v bezprostřední blízkosti Bělského lesa nabídl svou část městskému obvodu k odkoupení. Místo toho, aby následně došlo k jednání s dalšími vlastníky za účelem zcelení pozemku a jeho následnému využití ku prospěchu občanů, zveřejní se záměr na odkup jedné části a ostatní vlastníci nyní mají úžasný prostor k případným spekulacím.

Zajímavá debata se rozproudila při projednávání záměru prodeje částí pozemků pod bytovými domy. Část zastupitelů nesouhlasila s navrženým postupem, který do budoucna může vyvolat zájem majitelů bytů o odkup příslušné části pozemku pod svým domem. Lze proto logicky předpokládat, že dojde k nutnosti každý tento záměr a následný prodej odsouhlasit zastupitelstvem. Při stávající frekvenci konání zasedání zastupitelstva to může znamenat i několikanásobný nárůst počtu projednávaných bodů.

V dalším průběhu zasedání jsme si ujasnili postup po schválení odpisu pohledávek. Dozvěděli jsme se, že odpis pohledávky není jen vyčištění účetnictví od aktuálně nevymoženého dluhu. Pravdou je i to, že se odepsanou pohledávkou ve skutečnosti již nikdo dále nezabývá. V konečném důsledku tato situace vede k tomu, že například po 30-letém dlužníkovi, který v budoucnu nějaké příjmy jistě může mít,  se již jeho dluhy vymáhat nebudou, zatímco poctiví senioři ze svého důchodu v rámci možností splácejí po malých částkách své dluhy až do jejich úplného splacení. Tomu se v našem městském obvodě říká péče správného hospodáře.

V následující diskuzi s občany přítomní zástupci veřejnosti vyzvali vedení radnice a zejména starostu Martina Bednáře, aby neporušovali český právní řád tím, že řádně a slušně neodpovídají občanům na jejich dotazy. Zároveň byl vznesen požadavek, aby na občany, kteří mohou mnohdy vedení obvodu klást i nepříjemné dotazy, verbálně neutočili. Jakkoliv nemusíme mít všichni na jednu věc stejný názor, můžeme věcně a slušně diskutovat. A přijímat rozhodnutí teprve na základě pádných a pravdivých argumentů, nikoliv na základě pocitů a emocí.

V průběhu dalšího jednání byl kritizován neuvolněný radní Ing. Rostislav Hřivňák (ČSSD), který se jednání rady městského obvodu zúčastňuje jen velmi sporadicky. Tuto neúčast vysvětlil mimo jiné také tím, že šetří městskému obvodu peníze. Argumentuje tím, že když se neúčastní jednání rady, nepožaduje jeho zaměstnavatel refundaci jeho mzdy, která, jak neopomněl zdůraznit, není malá. To, že se jej zastal poslanec a uvolněný radní Ing. Adam Rykala (ČSSD) se asi čekalo, ale při následném pokusu o jeho odvolání se zastupitelé KSČM při hlasování zdrželi. Tímto se opakovaně potvrdilo, že KSČM jako „správná“ opozice ctí koaliční smlouvu, díky které pobírají za svou loajalitu pravidelnou měsíční odměnu ve výši cca 50.000,- Kč. Ostatně to, že KSČM jako opozici počítat nelze potvrdilo hned následující hlasování, při kterém zastupitelé opakovaně zamítli návrh hnutí Ostravak, aby informaci o své činnosti podávali písemně všichni uvolnění členové zastupitelstva, tak jak je to běžné i v jiných městských obvodech.

Rozdílné názory než vedení obvodu má opozice i v otázce investic, kde v roce 2016 nebyla spousta připravených projektů realizována právě z již zmiňovaných důvodů neschopnosti radnice uspořádat řádné a férové výběrové řízení. Pokud se tento neuspokojivý stav rychle nezlepší, investice připravené na rok 2017 bude nutné přesunout zase do dalšího roku. Věřme jen, že přebytek peněz v investiční oblasti nejsou těmi úsporami, kterými se veřejně prezentuje vedení našeho městského obvodu.

Na závěr jsem tlumočil otázku ohledně koncepce školství, kterou nám i občanům sliboval radní Adam Rykala do konce roku. Podle jeho vyjádření je tato koncepce hotova a bude představena příslušné komisi v pondělí 19. prosince. Jednání zastupitelstva ukončil vtipně starosta Martin Bednář tím, že požádal místostarostku Hanu Tichánkovou, jako zkušenou hvězdářku, aby se podívala do hvězd a předpověděla, co nás všechny čeká v roce 2017.

Pro ty z Vás, kteří neměli možnost se osobně tohoto jednání zúčastnit, bude určitě velmi zajímavé shlédnout videozáznam na odkazu níže.

Děkuji všem občanům, kterým není jedno, co se na Jihu děje. Jsem připraven hájit Vaše zájmy a udělám všechno pro transparentní a otevřenou radnici.

Jak jsem Vám již dříve slíbil, najdete zde jmenný přehled o hlasování jednotlivých zastupitelů a také kompletní zápis z jednání.
Děkuji Vám za veškeré Vaše komentáře, připomínky i návrhy, jak zlepšit náš život v našem městském obvodu.

Pište mi, prosím, na email zhubner@ostravak.cz, případně na můj profil na Facebooku.

Pozvánka – 12. jednání zastupitelstva

Hlasování – 12. jednání zastupitelstva

Usnesení – 12. jednání zastupitelstva

Zápis – 12. jednání zastupitelstva

Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré v roce 2017.

 

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk