Setkání občanů s vedením radnice

Po dlouhé době vyslyšelo vedení radnice volání občanů po veřejné diskuzi a uspořádalo veřejné setkání. Na toto setkání jsem Vás zval prostřednictvím našeho profilu na Facebooku. První z nich se konalo v jídelně ZŠ Srbská v Ostravě-Výškovicích.

Za městský obvod Ostrava-Jih se setkání zúčastnili: starosta Bc. Martin Bednář, místostarosta RNDr. František Staněk, Ph.D., radní Ing. Otakar Šimík, tajemník úřadu Mgr. Petr Mentlík. Z úřadu přišli za občany vedoucí odborů odborů Ing. Lubomír Burdík, Mgr. Daniel Jeřábek, Bc. Kateřina Gemrotová, tisková mluvčí Martina Gavendová, kronikář Mgr. Petr Přendík a další.

Pan starosta v úvodu představil všechny přítomné a v krátké prezentaci zmínil některé úspěchy, kterých se radnici pod jeho vedením podařilo dosáhnout – participativní rozpočet, službu Senior EXPRES a výsadbu nových stromů – Sady mladých. Veřejného setkání se ze strany občanů zúčastnilo asi 15 osob. Ihned po představení čelilo vedení ostré kritice za výstavbu dětského hřiště, které probíhá bezprostředně pod okny panelových domů na ulici Srbská a v těsné blízkosti dalšího sportoviště u ZŠ Srbská. Občané si stěžovali, že je o záměru nikdo předem neinformoval, kritizovali umístění hřiště přímo pod okny domů a vadí jim rovněž hluk, který stavbu provází. Jedna starší paní se dokonce při líčení potíží, které jí hluk způsobuje rozplakala.

Starosta se přítomným omluvil za to, že skutečně výstavbu včas vedení obvodu nekomunikovalo s obyvateli sousedících domů. Na druhou stranu obhajoval výstavbu hřiště, občané si podle jeho informací sportoviště pro děti přejí. Jednotliví vedoucí odborů dále zodpověděli další otázky, které s tímto tématem souvisely, např. Mgr. Jeřábek z odboru dopravy a komunálních služeb uvedl, že dnešní mladí rodiče mnohdy přímo vyžadují umístění dětského hřiště pod okny bytů, aby s dětmi nemuseli nikam chodit.

Dalším tématem, které opět vyvolalo bouřlivou diskuzi, je staveniště po bývalém kulturním středisku Odra. Tady se ovšem sluší podotknout, že tento problém současné vedení radnice zdědilo po svých předchůdcích a nemá příliš možností současné dění ovlivnit. Prodej pozemku proběhl již v roce 2006. Starosta má naplánováno setkání s předsedou představenstva 3E Projekt panem Martinem Eliášem. O výsledku schůzky slíbil občany informovat na dalším veřejném setkání.

Občané byli informováni o dokončení pasportizace chodníků. Na základě výsledků jsou vytipovány chodníky, které se v Ostravě-Výškovicích budou přednostně opravovat. Na tyto opravy je nyní vyčleněno 5 mil. Kč a předpokládá se uvolnění dalších prostředků, které podléhají schválení zastupitelstvem. Na dotaz, které chodníky se budou opravovat, starosta sdělil, že seznam uveřejní v Jižních listech.

Nedostatek parkovacích míst je téma, které se stále opakuje. Bohužel, ani zde neexistuje jednoduché a rychlé řešení. S narůstajícím počtem automobilů a požadavkem řidičů, mít svého plechového miláčka neustále na očích, je řešení tohoto problému velmi problematické. Pravděpodobně se nepodaří uspokojit všechny řidiče tak, aby měli auto vždy zaparkováno v bezprostřední blízkosti svého bydliště. V tuto chvíli má radnice vytipovány lokality, kde se připravuje projektová dokumentace na zřízení nových parkovacích míst. Jejich seznam se pokusím co nejdříve zveřejnit. Řidičům tedy nezbývá, než se obrnit trpělivostí a zároveň respektovat dopravní značení.

Další diskuze už probíhala v uvolněné a přátelské atmosféře. Padaly dotazy na údržbu dětských hřišť, vyprazdňování odpadkových košů a jejich nedostatek, zájem byl i o údržbu veřejného prostoru, výstavbu cyklostezek a další. Zajímavý je námět na využití volné plochu sousedící s koupalištěm Ostrava-Jih. Pan starosta seznámil přítomné s možností výstavby nové basketbalové haly. Zároveň zdůraznil, že s ohledem na finanční prostředky není možné realizovat původně zamýšlený projekt vybudování krytého akvaparku. Investici v řádu několika set milionů Kč není v silách města ani městského obvodu uskutečnit. V další diskuzi bylo nakonec starostou občanům slíbeno, že minimálně do konce volebního období se pozemek neprodá, ani nezastaví.

Ačkoliv jsem přesvědčen o tom, že vedení městského obvodu udělalo zejména v prvních dvou letech svého působení na radnici několik přehmatů, postupně se zdá, že se někteří radní ze svých chyb poučili a postupnými pomalými krůčky se začíná blýskat na lepší časy. Samozřejmě, že není vše úplně ideální, ale už jenom to, že se výrazně zlepšila komunikace směrem k občanům, je krok správným směrem.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk