DYNAMICKÝ
ROZVOJ TECHNICKÝCH SLUŽEB

Odmítáme nečinně přihlížet přidělování zakázek na zimní údržbu či sekání trávy firmám, jejichž snahou je minimalizace nákladů a maximalizace zisku. V praxi to znamená, že údržba není vykonávana v dostatečné kvalitě a kvantitě. Další dynamický rozvoj technických služeb umožní rychlejší a efektivní řešení úkolů zřizovatele. Obec získala vlastní servisní organizaci, s jejíž pomocí nyní může zadávat různorodé úkoly a ty mohou být plněny okamžitě, doslova z hodiny na hodinu. Může kdykoliv aktuálně rozšiřovat její činnosti a služby.

Technické služby umožňují ekonomické plnění úkolů. Úkoly jsou prováděny za přímé náklady, to znamená bez položky ZISK. Tím dochází k zásadním úsporám v rozpočtu obce v oblasti komunálních služeb oproti zadávání činností soukromým firmám. Toto může přinést úspory až v řádech miliónů. Zřízení Technických služeb také přineslo také řadu nových pracovních míst. Cílem je, upřednostnit při tom nezaměstnané osoby v našem obvodě. Technické služby nyní umožní díky svému technickému zázemí maximálně rozšířit spolupráci s ÚP Ostrava a PMS a využívat v plné šíři dotace sociálních programů k zaměstnávání lidí a využívat pro veřejné služby výkon alternativních trestů.

Do základních činností TS musí patřit zejména to, co se nyní neprovádí vůbec, a to je stalý úklid obvodu. Ten se nesmí skládat pouze z ručního sběru papírků, ale z denního strojního a ručního čištění (zametání a tlakové umývání komunikací). Toto přinese hlavně snížení už tak velké prašnosti v obvodě. Práce TS se musí dotýkat i údržby dlouhodobě zanedbávaných oblastí. Mezi ně patří opravy a nátěry laviček, zábradlí, pravidelné ořezy keřů, opravy a rozšiřování odpadkových košíků, pravidelné roční výměny písku v dětských pískovištích, revize dětských zařízení. Technické služby by měly přinést koncepční řešení v úklidu psích exkrementů (strojní sběr, sáčky pro majitele psů, stojany se zásobníky na sáčky v exponovaných lokalitách). V neposlední řadě je nutné věnovat se čistotě a pořádku v podchodech.

Za poslední léta se také opomnělo v rámci velkých projektů na květiny, květinové záhony, které bývaly nedílnou estetickou součástí Ostravy a jejich výsadby na exponovaných místech zpříjemňovaly život našim občanům.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk