VYTVOŘENÍ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO
ZÁZEMÍ NEJEN PRO SENIORY

Obvod Ostrava–Jih je nejlidnatější část Ostravy. Tak, jak populace postupně stárne, zvyšuje se počet seniorů. Bohužel, podobně jako děti a mládež, ani senioři nemají příliš možností pro smysluplné trávení volného času. Kromě procházek v Bělském lese se jim díky bezplatné městské hromadné dopravě nabízí snad už jen návštěva nákupních center. Přitom potřeba sociálního kontaktu a sportu s přibývajícím věkem pouze narůstá.

Na rozdíl od dětí či mládeže si dospělí uvědomují, které služby v okolí jejich bydliště chybí. Mimo to je nutné zajistit nejen jejich bezpečnost, ale také kulturní vyžití včetně zázemí pro sportování. A vytvořit pro ně právě toto zázemí je naším úkolem. Taneční a poslechové večery, karetní či šachové kluby, výlety do okolí, jóga, tohle jsou aktivity, kterými chceme zpestřit život našich občanů.

Děti a mladí mají mít úctu ke starším. Určitě to často slyší ve škole, ve sdělovacích prostředcích, snad také v rodině. Jsou to ale jen slova. My naopak musíme podporovat a umožňovat co nejčastější setkávání mladých i starších při společných činnostech. Život starého člověka je naplněn obrovskou životní zkušeností, moudrem prožitého života, umem. Snažme se podělit o to vše, učme se navzájem. Hledejme cesty společných prožitků, činností, akcí, ať v rodině, tak třeba mezi žáky našich škol a občanů žijících v domovech důchodců. V naší společnosti, materiálně zaměřené, nezapomínejme na otázky etické, výchovné i lidské.

Je naší povinností vytvořit pro starší spoluobčany v našem obvodě klidné, příjemné a bezpečné prostředí pro jejich spokojený život.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk