ZLEPŠENÍ VOLNOČASOVÉHO VYŽITÍ
NAŠICH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nejlidnatější městský obvod Ostrava–Jih spravuje ve svém obvodu 18 základních škol, které navštěvuje velký počet dětí a mládeže. I když ve školách jsou na děti kladeny poměrně náročné úkoly, přesto jim zůstává poměrně velké množství volného času. Pro rodiče to pak znamená nutnost zajistit různé volnočasové aktivity. Obec by pro ně měla nabídnout dostatečnou škálu zájmových a sportovních kroužků, ale také sportovišť a dětských hřišť.

V našem obvodě je celkem devět veřejně přístupných sportovišť. Konkrétně se jedná o hřiště ZŠ A. Kučery, Březinova, Chrjukinova, Jugoslávská, Kosmonautů 15, Mitušova 8, Mitušova 16, Provaznická a Šeříková. Tato sportoviště byla z projektů rekonstruována s cílem a možností využívání sportovišť pro veřejnost. Občané mají možnost využívat hřiště v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách zdarma, včetně zapůjčení sportovních potřeb. Je otázkou, zda většina rodičů s dětmi vůbec vědí o těchto možnostech využití a také velmi matoucí je zcela rozdílně stanovená otevírací doba sportovišť.

I když přístupnost devíti hřišť může působit dostatečně, skutečný stav je jiný je jiný. Hřiště bývají zavřená, případně trvale obsazena různými sportovními kluby apod. Je tedy k úvaze, zda opravdu se jedná o stav optimální, či nedostačující pro nejlidnatější ostravský obvod a hlavně pro zajištění bezpečnosti a rozvoje našich dětí a mládeže v jejich volném čase.

Je tedy potřeba v rámci modernizace škol a školek v našem obvodě rozšířit tuto kapacitu o další sportoviště. Dále je nutné zabezpečit tato sportoviště proti vandalům, nejlépe svěřením do péče správcům, ideálně zájmovým oddílům. V neposlední řadě doporučujeme zvýšit povědomí o možnostech sportovního vyžití u rodičů a mládeže. Věříme, že tyto kroky, spolu s nasloucháním skutečným potřebám našich občanů je tou správnou cestou pro mládež, která žije aktivním životem bez drog a alkoholu.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk