ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
V ULICÍCH

Z hlediska bezpečnosti chceme řešit zejména okruhy témat, patřících v současné době k ožehavým a často diskutovaným otázkám, které trápí obyvatele našeho obvodu. Do této oblasti řadíme zejména narůstající nespokojenost s celkovou situací v okolí ubytoven pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva a narůstající agresivita a násilí páchané na bezbranných seniorech.

Provedeme reorganizaci řízení městské policie. Městská policie musí důsledně dohlížet na bezpečnost a pořádek.

Podporujeme a budeme podporovat nástroje, které eliminují sociální vyloučení a „kulturu chudoby“ – jde především o vzdělávání, prevenci a důsledné potírání trestné činnosti.

Prosadili jsme přijetí městské vyhlášky o nočním klidu v zájmu občanů. Nadále budeme posilovat odhalování a prevenci rušení nočního klidu. Budeme regulovat provozní dobu zastaváren.

Stejně tak budeme i v dalším období podporovat komplexní soubor opatření pro městskou policii jak po stránce legislativní, tak po stránce technické a výkonné. Efektivní výkon městských strážníků je podpořen potřebnou legislativou, ale i technickými prostředky pro dokumentaci trestné činnosti a přestupků – nadále budeme podporovat městský monitorovací kamerový systém ve městě i v dopravních prostředcích.

Činnost městských strážníků budeme efektivně zaměřovat na místa a časové úseky, ve kterých dochází nejčastěji k protiprávnímu jednání. Tuto činnost budeme zpětně kontrolovat, analyzovat a srovnávat s vývojem trestné činnosti v jednotlivých rajónech a opětovně zaměřovat do nejkritičtějších míst a časových úseků.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk