ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO
POTŘEBNÉ MLADÉ RODINY A SENIORY

K 30. 8. 2018 bylo z celkového počtu 5237 bytů ve správě městského obvodu Ostrava-Jih 30 bytů volných, aktuální nabídku volných bytů k pronájmu můžete najít na web stránkách www.nemovitosti.ovajih.cz. Pouze zhruba 8 % obecních bytů (430) je nízkonákladových (dotovaných). V roce 2018 nebyl z majetku Ostrava-Jih prodáno žádný byt.

Otázka dne: Je možné z příjmů za pronájem bytů a nebytových prostor vytvořit další nízkonákladové byty pro mladé rodiny či seniory?

K výstavbě nízkonákladových bytů je třeba využít všech dostupných zdrojů. V současné době se připravuje na ministerstvu pro místní rozvoj program podpory výstavby sociálních bytů. I tyto dotace bude nutné využít pro naplnění našeho záměru.

Z příjmů za pronájem bytů a nebytových prostor, které v roce 2017 činily přes necelých 200 milionů Kč, spolu s využitím dotací z EU, lze zajistit postupnou rekonstrukci bytů na startovací byty nízkým nájmem, které budou přednostně přidělovány potřebným mladým rodinám s dětmi a seniorům. S ohledem na sociální sociální postavení mladých rodin je pravděpodobné, že potřeba dostupného bydlení se bude dále zvyšovat a jen včasným podchycením této situace můžeme těmto lidem pomoci.

Zároveň s tím je nutné řešit také problematiku ubytoven. Ty nelze jen tak ze dne na den všechny zavřít, lidé, kteří nyní těchto služeb využívají, nemohou jen tak skončit na ulici. Je třeba s pomocí řádné legislativy, vyhlášky, finanční podpory státu, kraje a města, podpory neziskových organizací zajistit dostatečné množství důstojného bydlení pro všechny, kteří se chovají slušně a dodržují pořádek. Naopak těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nehodlají přijmout zákonem daná pravidla, je nabízení další pomoci zbytečné.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk