O mně

Co mne vede k tomu, znovu kandidovat do obecního zastupitelstva?

Před několika lety jsem dostal nabídku vedení hnutí Ostravak podílet se na dalších návrzích pro změny k lepšímu v obvodě Ostrava – Jih. Ve funkci místostarosty se mi podařilo část návrhů realizovat, ale jedno volební zdaleka nestačí na vyřešení všech dlouhodobě přehlížených problémů. I proto bych velmi rád v práci pro občany našeho obvodu pracoval i nadále. Nechci, aby se do vedení městského obvodu opět dostaly osoby, které povyšují svůj osobní zájem a zájmy svých kamarádů nad zájmy města a jeho obyvatel. Chci, aby byli ve vedení lidé, kteří primárně upřednostňují rozvoj obvodu. Zpětná vazba, kterou dostávám, je pro mne důležitým signálem, že moje práce na radnici má smysl. A proto jsem se rozhodl, že se budu i v letošních volbách ucházet o Vaše hlasy.

Co chci změnit ve fungování obce a města?

Kromě pokračování v rozdělané práci bych rád změnil vnímání Jihu u vedení Ostravy. Chci, aby obvod Ostrava-Jih přestal být otloukánkem, je to nejlidnatější městský obvod a podle toho se k němu město musí chovat. Není možné, aby radní města směřovali finanční prostředky pouze do místa svého bydliště. Aby Ostrava byla tím pohodovým místem pro žití, aby byla FajnOVA, je třeba ke všem jejím obyvatelům přistupovat stejně. Občané Jihu mají stejné právo na opravené chodníky, rychlou a moderní MHD a bezpečné ulice jako obyvatelé jiných obvodů. Tohle vnímám jako důležitý úkol pro další volební období.

V čem vidím své uplatnění?

Chci ještě více zefektivnit práci radnice. Moje představa je, aby radnice městského obvodu fungovala jako pomocník a rádce pro občany, kteří v něm žijí. Ačkoliv jsme již udělali velký kus práce, stále se lze zlepšovat a máme před sebou ještě spoustu úkolů, které povedou k opravdu vstřícné a otevřené radnici. Plánů na změnu mám spoustu, ale zejména bych se chtěl podílet na aktivní komunikaci s občany a zlepšení spolupráce na úřadě napříč všemi odbory tak, aby všichni tahali za jeden provaz.

Proč hnutí Ostravak?

Hnutí Ostravak tvoří lidé, kteří v Ostravě žijí, mají tady své kořeny, své rodiny. Nejsou svázání stranickou disciplínou, pracují na tom, aby se jim a jejich dětem ve městě líbilo a mohli na něj být pyšní. Za celou dobu, po kterou spolupracuji s lidmi spjatými s hnutím Ostravak, jsem se vždy setkal s upřímnou snahou pomoci, jednáním na rovinu a bez postranních úmyslů. A protože nechci být pouhým divákem, chci děj spoluvytvářet, proto jsem se rozhodl pro spolupráci s tímto hnutím.

Co mohu slíbit voličům?

Nechci slibovat nic jiného, než že budu pokračovat v tom, co jsem dělal poslední čtyři roky. Nabízím své znalosti a schopnosti pro zlepšení života v našem obvodě. Pokud budu mít možnost ve své práci pokračovat, mohu slíbit, že budu stejně tvrdě hájit zájmy obyvatel našeho městského obvodu a města, jako dosud. Jsem přesvědčen o tom, že mám sílu a elán ve svém úsilí vytrvat a nenechat se vtáhnout do zákulisních bojů a nečistých praktik. S podporou občanů, kterým není lhostejný osud Ostravy, dokážeme, že Jih je dobré místo pro život.

Co dělám ve svém volném čase?

Pokud mohu, trávím svůj volný čas nejraději v přírodě. Věnuji se různým sportovním aktivitám, běhám v Bělském lese, jezdím na kole, plavu. Rád se pěšky toulám v Beskydech, vyrazím si na skialpových lyžích na horskou túru nebo si jen tak sednu na lavičku a přečtu si nějakou pěknou knížku. Ale nejlepší je, když všechny tyto aktivity podnikám se svými dětmi a přáteli, nabíjí mne to neskutečnou energií a zapomínám na starosti každodenního života.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk