Situace na ulici Jugoslávská
u restaurace Ural

Na základě opakovaných stížností občanů našeho městského obvodu
na dění v okolí restaurace Ural a prodejny Albert na ulici Jugoslávská jsem absolvoval jednání s vedoucím oblasti Jih Městské policie Ostrava Pavlem Honczekem. Žádost o vyjádření k tomuto stavu jsem rovněž zaslal na Městské ředitelství Policie ČR.

Vandalové řádili u Uralu

Na odpovědi jsem nečekal dlouho. Na základě mé žádosti byla Policií ČR zpracována analýza případů veškerého protiprávního jednání, které jsou v této lokalitě evidovány. Dle vyjádření Policie ČR bylo zaznamenáno 11 případů trestné činnosti a 5 přestupků. Oproti minulým letům se jedná o výrazný pokles. Je nutné podotknout, že tato data se týkají pouze případů přímo souvisejících s restaurací Ural, nikoliv v celé ulici Jugoslávská.

Policie ČR dále ve své odpovědi konstatuje, že lokalita neznamená bezpečnostní riziko, přesto však není policisty opomíjena. Za sledované období bylo na ulici Jugoslávská kontrolováno celkem 1521 osob, což je oproti předchozímu roku nárůst o více než 400%. V závěru Policie ČR uvádí, že s ohledem na personální možnosti nelze v této lokalitě zajistit stálou přítomnost hlídky Policie ČR, přesto však bude ze strany policistů místu věnována zvýšená pozornost.

                                       

Jsem si vědom toho, že situace na ulici Jugoslávská není zdaleka ideální. Proto budu vděčný za veškeré připomínky a podněty občanů, které se této problematiky týkají. Zároveň Vás mohu ujistit, se této lokalitě budu i nadále věnovat a informovat Vás o všech krocích, které budou následovat.

Děkuji za Váš zájem o věci veřejné, děkuji Vám za to, že nejste lhostejní ke svému okolí.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk