Situace na ulici Jugoslávská
u restaurace Ural

Na základě opakovaných stížností občanů našeho městského obvodu
na dění v okolí restaurace Ural a prodejny Albert na ulici Jugoslávská jsem absolvoval jednání s vedoucím oblasti Jih Městské policie Ostrava Pavlem Honczekem. Žádost o vyjádření k tomuto stavu jsem rovněž zaslal na Městské ředitelství Policie ČR.

Vandalové řádili u Uralu

Na odpovědi jsem nečekal dlouho. Na základě mé žádosti byla Policií ČR ke dni 15. 10. 2017 zpracována analýza případů veškerého protiprávního jednání, které jsou v této lokalitě evidovány. Dle vyjádření Policie ČR bylo v letošním roce evidováno 11 případů trestné činnosti a 5 přestupků. Oproti minulým letům se jedná o výrazný pokles (2016 – 19 případů TČ a 22 přestupků). Je nutné podotknout, že tato data se týkají pouze případů přímo souvisejících s restaurací Ural, nikoliv v celé ulici Jugoslávská.

Policie ČR dále ve své odpovědi konstatuje, že lokalita neznamená bezpečnostní riziko, přesto však není policisty opomíjena. Za období
od 1.1. do 1.10. 2017 bylo na ulici Jugoslávská kontrolováno celkem 1521 osob, což je oproti roku 2016 nárůst o více než 400%. V závěru Policie ČR uvádí, že s ohledem na personální možnosti nelze v této lokalitě zajistit stálou přítomnost hlídky Policie ČR, přesto však bude ze strany policistů místu věnována zvýšená pozornost.

Celé vyjádření Policie ČR si můžete přečíst zde: Vyjádření Policie ČR

Za Městskou policii Ostrava odpověděl ředitel Mgr. Zdeněk Harazim.
Od počátku roku do konce září 2017 řešila Městská policie Ostrava
v bezprostředním okolí restauračního zařízení Ural na ulici Jugoslávská pouze 26 událostí (2x nevhodné chování dětí a mládeže, 1x fyzické napadení, 5x konzumace alkoholu na veřejnosti, 1x nevhodné chování opilého muže, 1x narušování veřejného pořádku, 1x parkování vozidla,
1x pohyb podezřelé osoby, 12x rušení nočního klidu, 1x spor prodejce se zákazníkem, 1x znečištění veřejného prostranství). V širším okolí zařízení pak dalších 49 událostí (6x nevhodné chování dětí a mládeže,
1x zadržení hledané osoby, 3x konzumace alkoholu na veřejnosti,
2x ležící osoby, 1x narušování veřejného pořádku, 1x narušování občanského soužití, 1x znečišťování veřejného prostranství,
15x parkování vozidel, 1x podomní prodej, 5x rušení nočního klidu,
3x sběr injekčních stříkaček a jehel, 6x podnět pro vlastníky pozemků a zařízení a 4 události týkající se zvířat).

Ředitel Harazim v dopise dále ubezpečuje občany, že je prioritou MP Ostrava zabezpečit veřejný pořádek i zvýšit občanů bezpečnost včetně bezpečnost jejich majetku. Každé oznámení události je neprodleně řešeno. Má-li někdo konkrétní informaci, že by strážníci nekonali nebo se snad na místo události vůbec nedostavili, žádá Mgr. Harazim o předložení těchto informací a ihned bude provedeno interní šetření a učinění příslušných opatření, bude-li zjištěno pochybení ze strany městské policie.

Zároveň však nelze pominout fakt, že si občan musí uvědomit, že strážník může konat jen to, co mu zákon ukládá, na rozdíl od občana, který může konat vše, co zákon nezakazuje. Znamená to, že např. strážníci městské policie nemohou z lokality vykázat osobu, pokud k tomu není zákonný důvod. Jen to, že je to třeba osoba bez přístřeší, někde posedává a někomu se to nelíbí, není důvodem, aby strážník zakročoval. Strážník nesmí překročit své kompetence, i když v takovém případě může občanům připadat, že městská policie nekoná.

Na závěr mne pan ředitel Harazim informoval, že pověřil vedoucího oblasti, aby zejména strážník – okrskář zvýšil své úsilí při dohledu
na veřejný pořádek v této části. Zároveň vyjádřil naději, že i občané budou ve snaze o zlepšení situace nápomocni, třeba jen tím, že oznámí nevhodné chování nebo páchání protiprávního jednání na tísňovou linku Městské policie Ostrava.

Odpověď Městské policie Ostrava na můj podnět je k dispozici zde: Vyjádření MP Ostrava

Jsem si vědom toho, že situace na ulici Jugoslávská není zdaleka ideální. Proto budu vděčný za veškeré připomínky a podněty občanů, které se této problematiky týkají. Zároveň Vás mohu ujistit, se této lokalitě budu i nadále věnovat a informovat Vás o všech krocích, které budou následovat.

Děkuji za Váš zájem o věci veřejné, děkuji Vám za to, že nejste lhostejní ke svému okolí.

 

KONTAKT

E-mail: zhubner@ostravak.cz
Web: www.ostravak.cz
Telefon: +420 720 177 077

Přidat do oblíbených Kontakt Facebook Tisk